Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Fundacja od 2012 roku we współpracy Samorządu Studentów UKSW i Uniwersytetu wdraża inicjatywy studenckie i dla studentów.

Osoby związane z Fundacją to studenci i absolwenci UKSW. Celem Fundacji jest:

  • działanie na rzecz społeczeństwa,
  • zaspokajanie potrzeb naukowych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu.
  • pomoc młodzieży, studentom i absolwentom m.in. w rozwijaniu umiejętności i promocji przedsiębiorczości
  • promowanie prospołecznej i świadomej postawy obywatelskiej w środowisku akademickim.
  • dbanie o rozwój samorządności studenckiej i inicjatyw studenckich
  • tworzenie płaszczyzn działań dla kół naukowych i organizacji studenckich.