Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przekonany o szczególnym znaczeniu osoby kard. Stefana Wyszyńskiego – wielkiego patrona naszej Alma Mater, dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, składa wniosek o ogłoszenie roku 2021 – Rokiem Stefana kard. Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Motto zwycięstwa

O ks. Stefanie Wyszyńskim harcerzu i kapelanie Powstania Warszawskiego mówi ks. prof. Józef Łupiński, historyk Kościoła i harcerz z Wydziału Teologicznego UKSW. W tym roku …
Przeczytaj »

120 myśli w 120. rocznicę urodzin Prymasa

3 sierpnia mija 120. rocznica urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie promować nauczanie Prymasa w szkołach, parafiach i lokalnych …
Przeczytaj »

O heroiczności Patrona

O różnych wymiarach świętości Patrona naszej uczelni mówił rektor UKSW Ryszard Czekalski podczas ogólnopolskiego sympozjum przed beatyfikacją prymasa Stefana Wyszyńskiego i m. Róży Czackiej. Sesja …
Przeczytaj »

Kompendium wiedzy o Prymasie

W siedzibie Katolickiej Agencji Informacyjnej odbyła się prezentacja książki „Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej” pod redakcją rektora UKSW. Publikujemy relację KAI z …
Przeczytaj »

Uczelnia o Patronie

Życie i nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego jest przedmiotem naukowych badań i analiz prowadzonych na naszym Uniwersytecie, czego efektem są liczne publikacje naukowe, prace dyplomowe, konferencje i sympozja.

Zachęcamy do oglądania przygotowanej przez studentów UKSW serii filmów wideo poświęconych ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ujęty w 10 zwięzłych punktów program bywa nazywany prymasowskim dekalogiem bycia dobrym człowiekiem. 

W każdym z 10 odcinków serii zaproszeni studenci, wykładowcy i absolwenci UKSW rozmawiają na temat danego punktu „żywego” testamentu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW. Dostępne są również jako podcasty m.in. w Spotify, Apple Podcasts czy Google Podcasty. 

Droga życia

Drogę życia Stefana Wyszyńskiego można podzielić na dwa zasadnicze okresy, których cezurę stanowi rok 1948 i nominacja na arcybiskupa Gniezna i arcybiskupa Warszawy oraz prymasa Polski. Najczęściej analizuje się czas po 1948 roku, kiedy życie prymasa już nie tylko splatało się z dziejami Kościoła i Polski, ale te dzieje współtworzyło. Niemniej wszystko, co Stefan Wyszyński wcześniej przeżył, czego doświadczył, przygotowywało go do prymasostwa, które sprawował ponad 32 lata i to w jednym z najtrudniejszych momentów życia Kościoła i narodu. Na każdym etapie swojego życia, był wiernym świadkiem Chrystusa, szczególnie heroicznym w okresie prymasostwa, co potwierdził proces beatyfikacyjny.

1901-1924 Dzieciństwo i młodość
1924-1939 Student i duszpasterz
1939-1948 Czas wojny
1948-1956 Opór i uwięzienie
1957-1967 Wielka Nowenna i milenium
1968-1981 Walka o wolność i prawa człowieka

Wielki Kanclerz

Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie spotykał się ze społecznością Akademii Teologii Katolickiej – poprzedniczki UKSW. W archiwach zachowały się oryginalne zapisy okolicznościowych przemówień, wykładów i kazań wygłoszonych przy tych okazjach. 

BIPR-WK-01-5