Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przekonany o szczególnym znaczeniu osoby kard. Stefana Wyszyńskiego – wielkiego patrona naszej Alma Mater, dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, składa wniosek o ogłoszenie roku 2021 – Rokiem Stefana kard. Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Aktualności

prymas Wyszyński

Bogaty program Roku Prymasa Wyszyńskiego

Publikacje, wykłady otwarte, audycje radiowe, konkursy i koncerty – to niektóre z propozycji Komitetu Organizacyjnego Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego na naszej Uczelni.

prymas Stefan Wyszyński

We wrześniu beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego

Beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego, patrona naszej Uczelni oraz s. Róży Czackiej odbędzie się 12 września w Warszawie – ogłosił metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz.

Konkurs z okazji Roku Prymasa Wyszyńskiego

Stefan Kardynał Wyszyński był przez trzy lata internowany w różnych ośrodkach odosobnienia i tym samym był i jest osobowym wzorcem dla osób uwięzionych. UKSW organizuje dla nich konkurs.

Od Prymasa możemy się uczyć roztropności

O tym, jak nasza Uczelnia realizuje przesłanie kard. Wyszyńskiego i czego możemy się od niego uczyć – mówi ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczelnia o Patronie

Życie i nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego jest przedmiotem naukowych badań i analiz prowadzonych na naszym Uniwersytecie, czego efektem są liczne publikacje naukowe, prace dyplomowe, konferencje i sympozja.

Zachęcamy do oglądania przygotowanej przez studentów UKSW serii filmów wideo poświęconych ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ujęty w 10 zwięzłych punktów program bywa nazywany prymasowskim dekalogiem bycia dobrym człowiekiem. 

W każdym z 10 odcinków serii zaproszeni studenci, wykładowcy i absolwenci UKSW rozmawiają na temat danego punktu „żywego” testamentu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Czas to miłość” to seria audycji poświęconych rozmowom o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoją wiedzą na temat różnorodnych aspektów działalności Prymasa dzielą się wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Odcinki emitowane są co środę, o godz. 19:00, w magazynie Redakcji Wiary Radia UKSW. Dostępne są również jako podcasty m.in. w Spotify, Apple Podcasts czy Google Podcasty. 

Droga życia

Drogę życia Stefana Wyszyńskiego można podzielić na dwa zasadnicze okresy, których cezurę stanowi rok 1948 i nominacja na arcybiskupa Gniezna i arcybiskupa Warszawy oraz prymasa Polski. Najczęściej analizuje się czas po 1948 roku, kiedy życie prymasa już nie tylko splatało się z dziejami Kościoła i Polski, ale te dzieje współtworzyło. Niemniej wszystko, co Stefan Wyszyński wcześniej przeżył, czego doświadczył, przygotowywało go do prymasostwa, które sprawował ponad 32 lata i to w jednym z najtrudniejszych momentów życia Kościoła i narodu. Na każdym etapie swojego życia, był wiernym świadkiem Chrystusa, szczególnie heroicznym w okresie prymasostwa, co potwierdził proces beatyfikacyjny.

1901-1924 Dzieciństwo i młodość
1924-1939 Student i duszpasterz
1939-1948 Czas wojny
1948-1956 Opór i uwięzienie
1957-1967 Wielka Nowenna i milenium
1968-1981 Walka o wolność i prawa człowieka

Wielki Kanclerz

Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie spotykał się ze społecznością Akademii Teologii Katolickiej – poprzedniczki UKSW. W archiwach zachowały się oryginalne zapisy okolicznościowych przemówień, wykładów i kazań wygłoszonych przy tych okazjach. 

BIPR-WK-01-5