Kalendarium

1901
3 sierpnia – urodziny Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli na Podlasiu

5 sierpnia – chrzest w Zuzeli

1910
31 października – śmierć matki Julianny Wyszyńskiej
1924
3 sierpnia – kleryk Wyszyński przyjmuje święcenia kapłańskie we Włocławku

5 sierpnia – Msza św. prymicyjna na Jasnej Górze w dniu Matki Bożej Śnieżnej

1932
18 listopada – ks. dr Stefan Wyszyński zostaje redaktorem naczelnym wydawanego we Włocławku miesięcznika teologicznego „Ateneum Kapłańskie”
1937
28 października – ks. dr Stefan Wyszyński mianowany przez kard. Augusta Hlonda członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski
1944
1 sierpnia – 2 października – podczas Powstania Warszawskiego pod pseudonimem Radwan III ks. Wyszyński pełni funkcję kapelana Armii Krajowej okręgu Żoliborz–Kampinos oraz kapelana szpitala powstańczego w Laskach
1945
18 marca – ks. dr Stefan Wyszyński rektorem seminarium we Włocławku, pełni jednocześnie obowiązki proboszcza w dwóch podmiejskich parafiach

2 września – we Włocławku ukazuje się pierwszy numer tygodnika „Ład Boży”, redagowanego przez ks. dr. Stefana Wyszyńskiego

1946
4 marca – ks. Stefan Wyszyński mianowany biskupem lubelskim

8 maja – Stefan Wyszyński jako biskup lubelski uczestniczy w uroczystości oddania Polski Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze

12 maja – ks. Stefan Wyszyński konsekrowany na Jasnej Górze na biskupa lubelskiego, przyjmuje zawołanie „Soli Deo” (Samemu Bogu)

26 maja – ingres biskupa Wyszyńskiego do katedry lubelskiej

1948
12 listopada – nominacja bp. Stefana Wyszyńskiego na arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego, Prymasa Polski
1949
2 lutego – ingres do archikatedry gnieźnieńskiej – bazyliki prymasowskiej

6 lutego – ingres do prokatedry warszawskiej, którą był wówczas kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa. Katedra św. Jana jeszcze nie odbudowana z ruin

1950
14 kwietnia – prymas Wyszyński patronuje podpisanemu porozumieniu pomiędzy Kościołem a komunistycznym rządem określającym modus vivendi Kościoła katolickiego i państwa polskiego
1951
2 kwietnia – pierwszy wyjazd Prymasa do Rzymu z wizytą „ad limina apostolorum”
1953
12 stycznia – ogłoszenie na konsystorzu w Rzymie nominacji kardynalskiej dla Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Władze państwowe nie zgadzają się na jego wyjazd do Rzymu

8 maja – kardynał Wyszyński kieruje do komunistycznych władz memoriał o sytuacji Kościoła w Polsce ze słowami: „Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nie wolno. Non possumus”

25 września – nocne aresztowanie Prymasa Polski przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Początek 3-letniego internowania. Pierwsze miejsce pobytu – klasztor w Rywałdzie niedaleko Grudziądza

12 października – uwięziony Prymas przewieziony z pomorskiego Rywałdu do Stoczka Klasztornego na Warmii

8 grudnia – uwięziony w Stoczku Klasztornym Prymas oddaje się w niewolę miłości Matce Bożej

1954
6 października – uwięziony Prymas przewieziony z warmińskiego Stoczka Klasztornego do Prudnika na Opolszczyźnie
1955
7 sierpnia – internowany w Prudniku Prymas odrzuca propozycję władz państwowych zamieszkania w klasztorze w zamian za zrzeczenie się wszystkich funkcji kościelnych

27 października – Uwięziony Prymas przewieziony ze śląskiego Prudnika do Komańczy w Bieszczadach.

1956
16 maja – w Komańczy Prymas pisze tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, które staną się punktem wyjścia dla programu obchodów Milenium Chrztu Polski i koncepcji Wielkiej Nowenny Tysiąclecia

26 sierpnia – z udziałem ok. miliona wiernych na Jasnej Górze zostają złożone Jasnogórskie Śluby Narodu, które kard. Wyszyński napisał w Prudniku i Komańczy. Podczas uroczystości uwięzionego Prymasa symbolizuje pusty tron z bukietem biało-czerwonych kwiatów

26 października – Prymas Polski zwolniony z internowania powraca do Warszawy

1957
3 maja – Prymas inauguruje Wielką Nowennę – dziewięcioletnie przygotowanie do obchodów Milenium Chrztu Polski

18 maja – Prymas odbiera w Rzymie kapelusz kardynalski

1960
25 stycznia – Prymas spotyka się po raz pierwszy z Senatem Akademii Teologii Katolickiej w swojej rezydencji przy ul. Miodowej. Informuje władze Uczelni o decyzji watykańskiej Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów Katolickich z kwietnia 1958 r., zlecającej mu władzę nad ATK w zakresie kościelnym. Odtąd uważa się za Wielkiego Kanclerza ATK
1961
5 grudnia – Prymas Wyszyński przybywa z pierwszą wizytą na Akademię Teologii Katolickiej. Bierze udział w nabożeństwie w kaplicy akademickiej, a następnie uczestniczy w posiedzeniu naukowym
1962
11 października – Prymas uczestniczy w otwarciu Soboru Watykańskiego II
1965
18 listopada – ogłoszenie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich ze słowami: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”
1966
3 maja – jako Prymas i legat papieski celebruje w Gnieźnie główne uroczystości Milenium Chrztu Polski. Wraz z Episkopatem dokonuje Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła, za Wolność Kościoła Chrystusowego

4 października – kardynał Wyszyński po raz pierwszy uczestniczy w inauguracji roku akademickiego na ATK, odprawia Mszę św. i kieruje słowo do społeczności akademickiej

1974
13 stycznia – Prymas inauguruje w warszawskim kościele Świętego Krzyża cykl kazań świętokrzyskich, poświęconych tematyce społecznej
1976
19 lipca – Prymas Wyszyński kieruje list do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, w którym wstawia się za ofiarami represji po robotniczych strajkach m.in. w Radomiu i Ursusie
1978
1 stycznia – Światowa Unia Chrześcijańskich Demokratów (IUMDC) zgłasza kandydaturę kard. Stefana Wyszyńskiego do Pokojowej Nagrody Nobla

16 października – Prymas uczestniczy w konklawe, które wybrało na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyłę – Papieża Jana Pawła II

1979
1 stycznia – Światowa Unia Chrześcijańskich Demokratów (IUMDC) zgłasza kandydaturę kard. Stefana Wyszyńskiego do Pokojowej Nagrody Nobla

2 czerwca – Prymas Stefan Wyszyński koncelebruje z papieżem Janem Pawłem II Mszę św. na placu Zwycięstwa w Warszawie

1981
12 maja – Prymas odprawia ostatnią w życiu Mszę świętą

28 maja o godz. 4.40 – Prymas umiera w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

31 maja – pogrzeb Prymasa Polski w Warszawie. Jego ciało złożone w katedrze warszawskiej

1989
29 maja – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
1994
3 maja – Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego
2017
18 grudnia – ogłoszenie w Watykanie dekretu o heroiczności cnót – kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu przysługuje tytuł Czcigodnego Sługi Bożego
2018
29 listopada – konsylium lekarskie Kongregacji ds. Świętych zatwierdza cud za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego