Konferencje i sympozja

Życie i nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego jest przedmiotem licznych konferencji naukowych i sympozjów organizowanych na UKSW.

2001

25 kwietnia – „Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia – 20 lat Kościoła w Polsce w okresie funkcji prymasowskiej kard. Józefa Glempa”

Sympozjum zorganizował Wydział Teologiczny UKSW, a dedykował kard. Józefowi Glempowi, następcy prymasa Stefana Wyszyńskiego.

26 kwietnia – „Polska Prymasa Stefana Wyszyńskiego”

28 kwietnia – „Nauczanie społeczne kard. Stefana Wyszyńskiego”

17 maja – „Kardynał Stefan Wyszyński – przesłanie dla Kościoła i narodu w trzecim tysiącleciu”

Konferencja odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Radomskiej. 

29-30 maja – „Dziedzictwa duchowe Prymasa Tysiąclecia”

Ogólnopolska konferencja naukowa stanowiła centralne obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego na UKSW.

31 maja – „Prymas Tysiąclecia a rodzina polska”

Była to konferencja międzynarodowa zorganizowana przez doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

15 października – „Człowiek, rodzina, naród w ujęciu kard. Stefana Wyszyńskiego”

2005

26-27 listopada – „Od pojednania do współdziałania”

Tę dwudniową międzynarodową konferencję naukową zorganizowało UKSW wraz z przedstawicielami Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie z okazji 40. rocznicy wymiany listów biskupów polskich i niemieckich.

2006

16 maja – „Kościół i prymas Stefana Wyszyński 1956-1966” 

Sesja naukowa zorganizowana przez UKSW przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Muzeum Niepodległości. 

11 października  – „Nie przestał być prymasem”

Tematyka sesji dotyczyła okresu internowania kard. Stefana Wyszyńskiego. 

2007

28 listopada – „W 50-lecie rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Tysiąclecia”

Konferencję zorganizował uniwersytecki Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

2008

12 listopada – „Posługa społeczno-polityczna kardynała Stefana Wyszyńskiego”

Konferencję zorganizował uniwersytecki Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

2009

18 listopada – „Prymasi Polski a przemiany demokratyczne w Polsce”

Konferencję zorganizował uniwersytecki Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

2010

17 listopada – konferencja „Wokół tytułu i uprawnień prymasowskich”

Była to międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez uniwersytecki Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2011

7 marca – „1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna”

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Teologiczny UKSW.

17 maja – „Nauczanie społeczne Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego”

Sesja zorganizowana została przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Warszawie oraz Koło Naukowe Moralistów UKSW. 

2017

3 kwietnia – „Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981”

Ogólnopolską konferencję naukową zorganizował Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

2018

11 maja – „Teologia Ojczyzny – Teologia Narodu. Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II w 100-Lecie Odzyskania Niepodległości”

Konferencję zorganizowały Katedra Historii Dogmatów Wydziału Teologicznego UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

25 maja – „Prymas Wyszyński a Niepodległa”

Ogólnopolską konferencję naukową zorganizował Wydział Teologiczny UKSW wraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Publikacja „Prymas Wyszyński a Niepodległa. Ojczyna – społeczeństwo – naród w myśli i nauczaniu  Prymasa Tysiąclecia” pod red. Ewy K. Czaczkowskiej i Rafała Łatki zdobyła Nagrodę Wydawców Katolickich Feniks 2020 w kategorii: Historia – „Niepodległa”. 

2020

11 marca – „Droga życia i posługi pasterskiej prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego jako przesłanie dla współczesnego Kościoła i narodu polskiego”

Sesja wpisywała się w przygotowania do planowanej na 2020 – a odłożonej z powodu pandemii –  beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego. Organizatorem był Wydział Teologiczny UKSW.

16 grudnia – „Prymas Wyszyński jako postać kształtująca społeczeństwo polskie”

Sesję zorganizowała Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Bóg ma swoje zamiary wobec każdego człowieka . 
Wydaje nam się nieraz, że w miliardowej
rzeszy dzieci swoich może łatwo kogoś zagubić (…).
Ale Bóg nikogo nie traci z oczu i z serca.

Kardynał Stefan Wyszyński