Prace dyplomowe

Wykaz wybranych prac dyplomowych poświęconych osobie kardynała Stefana Wyszyńskiego, napisanych na UKSW

Adamowicz Agnieszka Anna, Tendencje w prezentowaniu postaci księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w prasie w 1995 roku, Warszawa 2002, s. 76, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 141850; praca magisterska; promotor pracy: Rafał Markowski;

Baczyńska Sabina, Chrześcijańskie wychowanie do wiary w świetle listów pasterskich księdza Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa 2003, s. 78, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 143406; praca magisterska; promotor pracy: Paweł Góralczyk;

Bagińska Katarzyna, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, s. 97, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 147381; praca magisterska; promotor pracy: Teofil Siudy;

Bednarz Ewa, Miłość Boga i bliźniego w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 81, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 153078; praca magisterska; promotor pracy: Marian Graczyk;

Białk Łukasz ks., Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 509, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: D. 1939; praca doktorska; promotor pracy: Stanisław Urbański;

Bledziewska Agnieszka, Maryja duchową matką kapłanów w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002, s. 130, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 141894; praca magisterska; promotor pracy: Józef Krasiński;

Borkowska Anna, Godność kobiety w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, Warszawa 2006, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 149394; praca magisterska; promotor pracy: Ireneusz Mroczkowski;

Brot Szymon, Kształtowanie sumienia jako obowiązek moralny w świetle nauczania ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łódź- Warszawa 2005, s. 95, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 148153; praca magisterska; promotor pracy: Stanisław Skobel;

Ciechomski Albert, Problem sprawiedliwości i miłości społecznej w nauczaniu księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa- Łódź 2001, s. 101, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 140824; praca magisterska; promotor pracy: Stanisław Skobel;

Ciemięga Katarzyna, Wielka Nowenna Tysiąclecia w świetle dokumentów Komisji Maryjnej Episkopatu, Warszawa 2003, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW; sygn.: 144777; praca magisterska; promotor pracy: Janusz Zbudniewek;

Cukras Ewa, Sprzeciw wobec niesprawiedliwości społecznej w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1948-1981, Warszawa 2008, s. 87, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 154799; praca magisterska; promotor pracy: Remigiusz Stacherski;

Cyrulska Monika, Podstawa duchowej radości w życiu chrześcijanina w oparciu o pisma Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, s. 70, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 146401; praca magisterska; promotor pracy: Marek Kaczmarek;

Dynkowska Joanna, Rola mass mediów w wychowaniu dzieci i młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa- Szczecin 2004, s. 90, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn.: 146019; praca magisterska; promotor pracy: Jacek Kordzikowski;

Ewartowska Jolanta, Antropologia teologiczna Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studium teologicznomoralne, Warszawa 2004, s. 320, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: D.684.; praca doktorska; promotor pracy: Lucjan Balter;

Falkowska Bożena, Wychowanie religijne dzieci w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas Wielkiej Nowenny, Warszawa 2004, s. 88, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 146272; praca magisterska; promotor pracy: ks. Marian Graczyk;

Galewski Sylwester, Rola księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski w walce o wolność Kościoła w Polsce w latach 1948-1956, Warszawa- Gdynia 2001, s. 82, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 140832; praca magisterska; promotor pracy: Alojzy Rotta;

Girdrziuszas Waldas ks., Godność osoby ludzkiej w myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego okresu Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, Warszawa 2003, s. 113, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 143523; praca magisterska; promotor pracy: Jerzy Lewandowski;

Goyke Renata, Powołanie i posłannictwo kobiety na podstawie pism kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002, s. 102, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 141897; praca magisterska; promotor pracy: Paweł Góralczyk;

Graszka Bogusława, Zapiski więzienne Stefana kardynała Wyszyńskiego jako źródło zawierzenia Matce Bożej, Warszawa 2005, s. 87, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 147095; praca magisterska; promotor pracy: Józef Krasiński;

Grodzki Jerzy ks., Rola wolności odpowiedzialnej w indywidualno-społecznym życiu chrześcijanina w świetle wybranych tekstów kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981): studium teologicznopastoralne, Warszawa 2016, s. 211, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: D. 1826; praca doktorska; promotor pracy: Jan Przybyłowski;   

Hańczyc Józef, Ewangeliczna wiara i ojczysta kultura podstawą rozwoju narodu w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa-Łomianki 2002, s. 64, Instytut Nauk nad Rodziną UKSW, sygn.: 143365; praca magisterska; promotor pracy: Anastazy Ludwik Bławat;

Jankowska Joanna, Narodowa misja literatury w świetle pism duszpasterskich Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 128, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, sygn.: 157000; praca magisterska; promotor pracy: Bogusław Dopart;

Jargosz Laura s., Konsekracja źródłem radości i szczęścia w życiu siostry zakonnej w nauczaniu Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, s. 135, sygn.: 145264; Wydział Teologiczny UKSW; praca magisterska; promotor pracy: Grzegorz M. Bartosik;

Jóźwik Jan, Odnowa duchowa małżeństwa i rodziny według Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, Warszawa 2000, s. 140, sygnatura: 140145; Wydział Teologiczny UKSW; praca magisterska; promotor pracy: Ireneusz Werbiński;

Kalinowska Anna, Rola ojca rodziny w procesie wychowania dziecka w świetle „Listów Pasterskich Prymasa Polski (1946-1974)”, Warszawa-Łomianki 2003, s. 98, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn.: 144444: BSTOK010: M-736; praca magisterska; promotor pracy: Adam Skreczko;

Kamińska Agata, Wychowanie patriotyczne młodzieży w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego na podstawie opinii uczniów z Gimnazjum w Zbójnej, Warszawa 2004, s. 75, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 145683; praca magisterska; promotor pracy: Józef Marcel Dołęga;

Kamiński Andrzej ks., Idea godności człowieka w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego okresu milenijnego, Warszawa 2000, s. 113, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 140147; praca magisterska, promotor pracy: Jerzy Lewandowski;

Kocemba Paweł, Rola wolności w indywidualnym i społecznym życiu człowieka w świetle nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa-Łódź 2004, s. 107, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 145560; praca magisterska; promotor pracy: Stanisław Skobel;

Kontowicz Marek OFMConv., Święty Maksymilian Maria Kolbe wzorem kapłana w nauczaniu Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łódź- Warszawa 2000, s. 149, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 118765; praca magisterska; promotor pracy: Grzegorz M. Bartosik;

Kornacki Piotr Bogumił, Patriotyzm w świetle Listów pasterskich kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, Warszawa 2003, s.71, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 143486; praca magisterska; promotor pracy: Andrzej Franciszek Dziuba;

Kosiorek Anna, Zagrożenia wiary młodego pokolenia w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa- Łódź 2004, s. 91, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 146368; praca magisterska; promotor pracy: Stanisław Skobel;

Kozicki Grzegorz ks., Wizja Kościoła Kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle epoki (1946-1956), Warszawa 2004, s. 344, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: D.725; Ląd: A-9/106; praca doktorska; promotor pracy: Jerzy Lewandowski;

Krzykowska Katarzyna, Obrona godności kobiety-matki według Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łomianki 2005, s. 113, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn.: 147222; praca magisterska; promotor pracy: Stanisław Maria Kałdon;

Krzysztofka Łukasz, Środowiska opiniotwórcze w kształtowaniu etosu chrześcijańskiego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 268, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: D.1740; praca doktorska; promotor pracy: Jerzy Lewandowski;

Kubiak Bronisława F., Zawierzenie Opatrzności Bożej w życiu i działalności kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, s. 260, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: D.905; praca doktorska; promotor pracy: Paweł Placyd Ogórek;

Kuczyński Miłosz Piotr, Ideał kapłaństwa i jego realizacja w życiu kapłańskim w świetle pism i działalności Ambrożego z Mediolanu i kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 132, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, sygn.: 155429; praca magisterska; promotor pracy: Tadeusz Kołosowski;

Laskowska Małgorzata, Ksiądz Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924-1946), Warszawa 2008, s. 286, Wydział Teologiczny UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, sygn.: D.1029; rozprawa doktorska; promotor pracy: Krystyna Czuba;

Leoniuk Wojciech, Realizacja programu Wielkiej Nowenny Tysiąclecia w diecezji gdańskiej, Warszawa 2007, s. 67, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 151447; praca magisterska; promotor pracy: Tadeusz Bach;

Lubaniak Witold, Aktualność nauki o godności kobiety w ujęciu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łódź- Warszawa 2007, s. 78, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 152784; praca magisterska, promotor pracy: Jan Wolski;

Łuczak Barbara, Alkoholizm jako wada narodowa w świetle nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa-Szczecin 2004, s. 134, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn.: 146084; praca magisterska, promotor pracy: Jan Marcin Mazur;

Mariańska Dorota, Duszpasterska troska Kościoła o trzeźwość narodu w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w świetle listów pasterskich (1949-1981), Płock-Warszawa, s. 75, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 146383; praca magisterska; promotor pracy: Janusz Kochański;

Młudzik Justyna, Posłannictwo rodziny chrześcijańskiej w narodzie polskim w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Łódź-Warszawa 2004, s. 71, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 146387; praca magisterska; promotor pracy: Jarosław Pater;

Modzelewska Jolanta Jadwiga, Wychowawcza funkcja rodziny w nauczaniu kardynała Stefan Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 66, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 153492; praca magisterska, promotor pracy: Mirosław Brzeziński;

Mokrzycka Marta, Dogmat Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w świetle kazań Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, s. 71,  Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 147476; praca magisterska, promotor pracy: Teofil Siudy;

Najder Ilona, Społeczny wymiar cnót chrześcijańskich w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łódź-Warszawa 2006, s. 82, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.:150017; praca magisterska; promotor pracy: Stanisław Skobel;

Nowak Mirosława, Wychowanie religijne dzieci i młodzieży w listach pasterskich Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szczecin 2003, s. 78, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn..: 144456; praca magisterska, promotor pracy: Jacek Kordzikowski;

Nowecka Barbara SAC., Apostolskie posłannictwo świeckich w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, s. 87, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 144805; praca magisterska; promotor pracy: Grzegorz M. Bartosik;

Orliński Marcin, Wychowanie chrześcijańskie najskuteczniejszą formą profilaktyczną uzależnienia alkoholowego w świetle nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 154, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 151851; praca magisterska; promotor pracy: Marian Graczyk;

Palus Dorota, Godność człowieka w pismach Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa- Łódź 2004, s. 90, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 146321; praca magisterska; promotor pracy: Andrzej Perzyński;

Pawlicka Iwona, Zadania rodziny chrześcijańskiej w świetle Listów pasterskich kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szczecin 2004, s. 73, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn..: 145436; praca magisterska; promotor pracy: Jarosław Szymon Szymczak;

Pawłowska Marlena, Powołanie do świętości w życiu codziennym chrześcijanina według Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz św. Josemarii Escrivy de Balaguer, Warszawa 2004, s. 60, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 145756; praca magisterska, promotor pracy: Zenon Hanas;

Piątek Elżbieta, Kulturotwórcza funkcja Kościoła w pismach kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003, s. 117, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 143409; praca magisterska, promotor pracy: Marek Skierkowski;

Pietrzyk Magdalena, Rola rodziców w wychowaniu dziecka na podstawie nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966), Łomianki 2006, s. 72, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn.: 150891; BSTOK010: M-728, praca magisterska; promotor pracy: Adam Skreczko;

Piotrowski Piotr, Chrześcijańskie wzorce ojcostwa w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego, Warszawa-Łódź 2002, s. 122, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 142795; praca magisterska; promotor pracy: Aleksander Janeczek;

Prusko Agnieszka Grażyna, Diecezja Warmińska w okresie uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 97, praca magisterska, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, sygn.: 153387; praca magisterska; promotor pracy: Wiesław Jan Wysocki;

Pyskło Zbigniew Jacek, Wychowawcze zadania Kościoła w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 269, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: D.1027;  praca doktorska; promotor pracy: Stanisław Krzysztof Dziekoński;

Rojek Magdalena, Zaangażowanie chrześcijanina w życie polityczne i społeczne w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2005, s. 84, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 147752; praca magisterska; promotor pracy: Paweł Góralczyk;

Romanowski Krzysztof ks., Naród a państwo w myśli społecznej kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, s. 301, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, sygn.: D.841. Ląd:A-9/141; praca doktorska; promotor pracy: Jerzy Lewandowski;

Roszewski Mariusz ks., Kryteria dojrzałej osobowości w rodzinie według kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studium dogmatyczno- psychologiczne, Warszawa 2002, s. 420, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: D.577; praca doktorska; promotor pracy: Jerzy Lewandowski;

Salwowski Sławomir, Maryja wzorem życia dla chrześcijanina w świetle nauczania pasterskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2003, s. 64, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn.: 144431; praca magisterska; promotor pracy: Mieczysław Ozorowski;

Sarnowska Joanna, Etos pracy rolnika polskiego w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, s. 65, Wydział Teologiczny UKSW, sygn..: 148176; praca magisterska; promotor pracy: Józef Zabielski;

Sierakowska Zofia, Odpowiedzialność rodziców chrześcijańskich za moralne wychowanie dzieci w nauczaniu prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa – Szczecin 2002, s. 89, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn.: 142097; praca magisterska; promotor pracy: Jan Marcin Mazur;

Skorupa Marcin, Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) w publicystyce polskiej w Roku Prymasowskim 2001, Warszawa 2004, s. 126, Wydział Teologiczny UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, sygn.: 145411; praca magisterska, promotor pracy: Antoni Lewek;

Sołtys Ewelina, Elementy literackie w „Zapiskach więziennych” Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000, s. 84, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, sygn.: 143036; praca magisterska; promotor pracy: Krzysztof Dybciak;

Struzik Zdzisław, Znaczenie rodziny chrześcijańskiej na tle koncepcji narodu w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966), Warszawa 2004, s. 355, Wydział Teologiczny UKSW, sygn..: D.683; praca doktorska; promotor pracy: Jerzy Lewandowski;

Szczepańska Wanda, Problem pracy zawodowej kobiety w publikacjach ks. kard. S. Wyszyńskiego, Łomianki 1987, s. 59, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn.: 114616; praca magisterska, promotor pracy: Bronisław Mierzwiński;

Sztuka Magdalena, Misja społeczna Kościoła w wybranych pismach Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Studium apologetyczne, Szczecin 2003, s. 92, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn.: 144854; praca magisterska; promotor pracy: Andrzej Wańka;

Szurnicka Elżbieta, Obrona życia dzieci nienarodzonych w listach i przemówieniach Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003, s. 65, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 144645; praca magisterska; promotor pracy: Mieczysław Ozorowski;

Taraszkiewicz Monika, Stary Testament w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1949-1953, Warszawa 2000, s. 94, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 119779; praca magistersko- licencjacka; promotor pracy: Waldemar Chrostowski;

Tomalak Magdalena, Prawa wychowawcze rodziców w nauczaniu ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łomianki 2004, s. 188, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, sygn.: 145993; praca magisterska; promotor pracy: Tomasz Kadziński;

Tracz Wioletta, Aktualność nauczania Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego dla wychowania moralnego młodzieży, Warszawa 2017, s. 434, Wydział Teologiczny UKSW sygn.: 1938; rozprawa doktorska; promotor pracy: Piotr Tomasik;

Twardawa Marian MSF., Rodzina jako podmiot ewangelizacji w nauczaniu ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, s. 231, Wydział Teologiczny UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, sygn.: D. 921; praca doktorska, promotor pracy: Antoni Lewek;

Walendzik Piotr, Miejsce liturgii w nauczaniu pasterskim kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 376, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: D.1241; rozprawa doktorska, promotor pracy: Jan Decyk;

Włoskowska Monika, Istota i cel pracy w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 113, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Pedagogiki im. Św. Jana Bosko, UKSW, sygn.: 153699; praca magisterska; promotor pracy: Adam Solak;

Wójcikowska Elżbieta, Koncepcja pracy w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego na podstawie dzieła „Duch pracy ludzkiej”: próba pedagogicznej interpretacji, Warszawa 2004, s. 104, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, sygn.: 146556; praca magisterska, promotor pracy: Wiesław Theiss;

Wygoda Barbara, Maryja wzorem dla współczesnej kobiety w świetle nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa-Łomianki 2004, s. 106, Instytut Nauk nad Rodziną UKSW, sygn.:145493, praca magisterska; promotor pracy: Krzysztof Wolski;

Wysocka Marzena, Kościół jako communio w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, s. 112, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 146341; praca magisterska; promotor pracy: Mieczysław Ozorowski;

Ziętkowski Michał, Społeczne i solidarnościowe prawa człowieka w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2005, s. 119, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 147424; praca magisterska, promotor pracy: Andrzej Jędrzejewski;

Żłobiński Piotr, Problem kształtowania sumienia w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 118, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: 153734; praca magisterska; promotor pracy: Stanisław Skobel;

Żurkowska Krystyna, Apostolstwo świeckich w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002, s. 517, Wydział Teologiczny UKSW, sygn.: D.526; praca doktorska; promotor pracy: Marian Graczyk.

Nauka to wielka Pani i trzeba jej służyć na kolanach,
cierpliwie i całym życiem! Łatwizna, ułatwienie, protekcja, poparcie,
przejście przez „ucho igielne”, niech będą Wam obce.

Kardynał Stefan Wyszyński