Publikacje autorstwa kard. Stefana Wyszyńskiego

Publikacje autorstwa kard. Stefana Wyszyńskiego, które znajdują się w zbiorach Biblioteki UKSW

A była tam Matka…, Warszawa 2001;

A freedom within: the prison notes of Stefan, cardinal Wyszyński, Sutton 1986;

Alfabet zakonny, Kraków 2002;

Aus ungebrochener Kraft des Glaubens: Reden und Ansprachen des polnischen Primas, Berlin 1972;

Błogosławione oczy, które widzą: rozważania rekolekcyjne, Warszawa 2015;

Bochen chleba, Poznań 2001;

Boży świat: wybór z przemówień i kazań, Warszawa1992;

Cena wolności, Warszawa 1994;

Chrystus społecznik, Poznań 1947;

Czas to miłość, Niepokalanów 2003;

Czas to miłość: myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, T. 1 – 8, Gniezno 2001; 

Czas to miłość: wybór wypowiedzi, myśli i modlitewnych rozważań Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Częstochowa 2001;

Czego potrzeba Ci, młodzieży: przemówienia i homilie wygłoszone na Jasnej Górze, Warszawa 2009;

Dei Virtus: kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie, Wrocław 1974;

Dobre oczy nad nami=Les bons yeux sur nouse, Kraków 1960;

Droga Krzyżowa: rozważania w czasie Nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla Pracowników Pióra, Kraków 1999;

Droga Krzyżowa, Kraków 1959;

Droga Krzyżowa: pomocników Matki Kościoła, Częstochowa 2004;

Droga życia, Warszawa 2001;

Do “Solidarności”: rady i wskazania, Warszawa 1990;

Duch pracy ludzkiej: konferencje o pracy, London 1955;

Duch pracy ludzkiej: myśli o wartości pracy, Warszawa 2000;

Druga kromka chleba: wybór myśli i aforyzmów z kazań, przemówień i rozważań, Warszawa 1994;

Dzieła zebrane, T.1, 1949-1953, Warszawa 1991;

Dzieła zebrane, T.2, 1953-1956, Warszawa 1995;

Dzieła zebrane, T.3, 1956-1957, Warszawa 1999;

Dzieła zebrane, T.4, 1958, Warszawa 2002;

Dzieła zebrane, T.5, 1959, Warszawa 2006;

Dzieła zebrane, T.6, 1960, Warszawa 2007;

Dzieła zebrane, T.7, 1961, Warszawa 2008;

Dzieła zebrane, T.8, styczeń-lipiec 1962, Warszawa 2009;

Dzieła zebrane, T.9, sierpień-grudzień 1962, Warszawa 2011;

Dzieła zebrane, T.10, styczeń-czerwiec 1963, Warszawa 2012;

Dzieła zebrane, T.11, lipiec-grudzień 1963, Warszawa 2012;

Dzieła zebrane, T.12 ,styczeń-maj 1964, Warszawa 2013;

Dzieła zebrane, T.16, styczeń-kwiecień 1966, Warszawa 2016;

Dzieła zebrane, T.19, styczeń-lipiec 1967, Warszawa 2018;

Encyklika Papieża Jana XXIII o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawie, sprawiedliwości, miłości i wolności, Poznań 1964;

Encyklika papieża Jana XXIII o współczesnych przemianach w świetle zasad nauki chrześcijańskiej : Mater et Magistra, SJ 1963;

Głos z Jasnej Góry, Warszawa 1984;

Godność kobiety, Warszawa 2001;

Gody w Kanie, Paris 1962;

Historia katolicyzmu społecznego w Polsce, 1832-1939, Warszawa 1991;

Idzie nowych ludzi plemię…”: wybór przemówień i rozważań, Poznań 2001;

Idącym w przyszłość, Warszawa 1998;

In principio erat…: przemówienia i listy pasterskie, Warszawa 2010;

Idźcie do młodzieży z miłującym sercem”: przemówienia do nauczycieli w kościele ss. wizytek w Warszawie, Częstochowa 1958;

“Idźcie i nauczajcie”, Warszawa 1985;

Jedna jest Polska: wybór z przemówień i kazań, Warszawa 2000;

Jestem przy Tobie, Kraków1983;

Jubileusz 600-lecia Obrazu Jasnogórskiego, S.I. 1982;

Katolicka nauka społeczna, Włocławek 1975;

Katolicyzm, kapitalizm, socjalizm: list pasterski biskupów austrjackich, Lublin 1933;

Kamienie wołać będą: dla upamiętnienia 50. rocznicy Powstania Warszawskiego, Warszawa 1994;

Kazania świętokrzyskie: u podstaw ładu życia i współżycia, Warszawa, kościół św. Krzyża, Rzym 1974;

Kazania swiętojańskie Prymasa Polski: duch Ewangelii w życiu społeczno-zawodowym i publicznym: Bazylika Archikatedralna św. Jana, Warszawa 6.I.1978, Poznań 1978;

Kazania świętokrzyskie: ewangelizacja świata w ocenie Synodu Biskupów w Rzymie, Rzym 1975;

Kazania świętojańskie Prymasa Polski: harmonia Bożo-ludzka w Polsce, Poznań 1980;

Kazania kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zuzela 1971;

Kimże jest człowiek…Warszawa 1978;

Kobieta w Polsce współczesnej, Poznań 1978;

Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce, Częstochowa 2002;

Konferencje Prymasa Polski do młodzieży akademickiej, Częstochowa 1958;

Kościół w służbie Narodu: nauczanie Prymasa Polski czasu odnowy w Polsce sierpień 1980-maj 1981, Rzym1981;

Kościół w służbie Narodu, Poznań 1981;

Kościół i media, Warszawa 2002;

Kromka chleba: wybór myśli z pism i przemówień, Warszawa 1994;

Kultura bolszewizmu a inteligencja polska, Warszawa 1982;

Listy do mojej Ósemki, Warszawa 2014;

List do moich kapłanów, Warszawa 2010;

List do moich kapłanów. Cz.1-3, Paryż: 1969;

Listy pasterskie Prymasa Polski 1946-1974, Paryż: 1975;

List Prymasa Polski na XXXVI Tydzień Miłosierdzia w dniach 5-11.X.1980: rodzina apostołuje miłosierdziem, Warszawa 1980;

Listy pasterskie Prymasa Polski oraz Episkopatu 1975-1981, Paryż 1988;

Maryja w tajemnicy Kościoła, Warszawa 1978;

Matka Kościoła, Rzym 1966;

Matka Syna człowieczego, Poznań 1984;

Miasto najwierniejsze, Warszawa 1997;

Miłość miłosierna, Rzym 1983;

Miłość na codzień: rozważania: Boże Narodzenie, Warszawan1984;

Miłość i sprawiedliwość społeczna: rozważanie społeczne, Poznań 1993;

Modlitwy do Matki Miłosierdzia, Warszawa 1990;

Myśli, wyznania, refleksje, Lublin 2001;

Mój dialog z Chrystusem Eucharystycznym: rozważania i modlitwy, Warszawa 1996;

Nauczanie społeczne: 1946-1981, Warszawa 1980;

 Nauczanie o małżeństwie i rodzinie, Warszawa 2013;

 Narodowi – miłość, Niepokalanów 2003;

Nasz Ojciec ksiądz Władysław Korniłowicz, Warszawa 1980;

 Na drogach zawierzenia, Częstochowa 1996;

Na szlaku Tysiąclecia: wybór kazań, Warszawa 1996;

Nie chcijcie łatwego życia: konferencje i homilie wygłoszone w kościele akademickim św. Anny do studentów, Warszawa 2007;

Nie pozwolimy znieważać naszych świętości: pożegnanie pielgrzymki warszawskiej w kościele OO Paulinów w Warszawie 6 sierpnia 1957, Jasna Góra 1957;

Nie rzucim ziemi: wybór przemówień do rolników 1970-1981, Warszawa 1984;

Oddani Maryi w trosce o Kościół: wybór przemówień Prymasa Tysiąclecia, Częstochowa 2019;

Odpowiedzialność, obowiązki, prawa w życiu narodu: Jasna Góra 26.VIII 1980, Poznań 1981;

Odpowiedzialni za świat, Poznań 1982;

Odmawiajcie różaniec, Warszawa 1995;

Ojcze nasz: rozważania, Warszawa 2001;

O polskim papieżu z Krakowa, Poznań 1979;

Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia, Poznań 2001;

Oto wielka tajemnica wiary, Warszawa 1986;

Our daily bread: selected thoughts from the writings and talks, Orchard Lake 1973;

Patrzcie ku przyszłości: przemówienia Kardynła Stefana Wyszyńskiego w domu arcybiskupów warszawskich oraz innych kościołach stlicy do stydentów, Warszawa 2008;

Pieśń o Janie Pawle II: w drugą rocznicę wyboru Papieża-Polaka Jana Pawła II, Warszawa 2005;

Początki nauczania społecznego: 1934-1939, Warszawa 2001;

Polska droga krzyżowa, Londyn 1966;

Pro memoria. T.1, 1948-1952, Gniezno-Warszawa 2017;

Pro memoria. T.2, 1953, Gniezno-Warszawa 2017;

Pro memoria. T.3, 1953-1956, Warszawa 2018;

Pro memoria. T.5, 1958, Warszawa 2018;

Pro memoria. T.6, 1959, Warszawa 2019;

Pro memoria. T.7, 1960, Warszawa 2019;

Pro memoria. T.8, 1961, Warszawa 2019;

Pro memoria: zapiski z lat 1948-1949 i 1952-1953, Warszawa 2007;

Prymas Tysiąclecia do rolników, Włocławek 1996;

Prymas Polski w obronie życia. Cz.2, Warszawa 1982;

Przemiany moralno-religijne pod wpływem bezrobocia, Włocławek 1937;

Przestrogi dla Polaków: myśli na każdy dzień, Kraków 2011;

Przyjaciel Boga i ludzi: wspomnienie o Janie XXIII, Warszawa 2000;

Rozważanie o Matce Boga-Człowieka, Jasna Góra1983;

Rozważania różańcowe, Jasna Góra 1980;

Słowa Prymasa Polski- nauczyciela i pasterza narodu, Warszawa 1981;

Stefan Kardynał Wyszyński o misji uniwersytetu, Lublin 2009;

Stolica Apostolska a świat powojenny, Włocławek 1945;

Sumienie prawe: u podstaw odnowy życia narodowego, Warszawa 1996;

Sursum corda: wybór przemówień, Poznań 1974;

Śladami nawiedzenia, Warszawa 1993;

The deeds of faith, New Jork 1966;

Tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej miłości: kardynał Stefan Wyszyński do polskich dziewcząt: wezwanie do Krucjaty Skromności, Warszawa 2012;

Un eveque auservice du peuple de Dieu, Paris 1968;

Uświecenie pracy zawodowej, Paris 1963;

Veritatem facientes in caritate: przemówienia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie: Warszawa 2006;

Via crusis, Warszawa 2011;

W cieniu Prymasa Tysiąclecia: z profesorem Romualdem Kukołowiczem rozmawia Piotr Bączek, Warszawa 2001;

W obronie człowieczeństwa wolnego, Warszawa 2013;

W obronie życia nienarodzonych, Warszawa 1990;

W światłach tysiąclecia, Kraków 1961;

Wołanie o nowych ludzi, Warszawa 1996;

W walce o trzeźwość, Zakroczym 1984;

W sercu stolicy, Warszawa 2000;

Wojciech Górski i jego szkoła, Warszawa 1982;

  1. Wszystko postawiłem na Maryję, Paris 1998;

Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu: czytania na maj, Częstochowa 1957;

Zapiski milenijne, Warszawa 2001;

Zapiski więzienne, Warszawa 1995;

Zagon polskiej ziemi: odpowiedzialność za ziemię i godność pracy na roli, Warszawa 2003;

Zasięg i charakter zainteresowań katolickiej myśli społecznej, Poznań 1938;

Z Gniazda Orląt…wybór przemówień, kazań i konferencji do młodzieży, Rzym 1972;

Z królewskiego Krakowa, Warszawa 1992;

Z rozważań nad kulturą ojczystą, Warszawa 1998;

Ze stolicy prymasów, Poznań 1988;

Źródła odrodzenia, Warszawa 1993.

Nauka to wielka Pani i trzeba jej służyć na kolanach,
cierpliwie i całym życiem! Łatwizna, ułatwienie, protekcja, poparcie,
przejście przez „ucho igielne”, niech będą Wam obce.

Kardynał Stefan Wyszyński