Prymas jako ojciec duchowy Polonii

Prymas jako ojciec duchowy Polonii

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski mówił o Patronie naszej Uczelni podczas konferencji „Stefan Kardynał Wyszyński – ojciec duchowy Polaków i Polonii”, zorganizowanej przez stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Rektor UKSW uczestniczył w panelu „Prymas Wyszyński, jako interreks, jednoczący naród w kraju i na emigracji, wokół znaku Matki Bożej Częstochowskiej”. W swojej prelekcji mówił o mocnym przywiązaniu kard. Wyszyńskiego do Maryi, a także jego patriotyzmie.

– Życie prymasa Wyszyńskiego zostało zbudowane na mocnym fundamencie wiary jego rodziców, zarówno matki, jak i ojca. Jego związek z Matką Jasnogórską był wyjątkowo silny, a jego wiara ogromna. Przez Maryję wszystko się dokonało, w naszym narodzie oraz w życiu kard. Wyszyńskiego. W listach do Polonii podkreślał łączność z Matką Jasnogórską – mówił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Rektor UKSW podkreślił także wyjątkowość osoby kard. Wyszyńskiego.

– Prymas Tysiąclecia zostanie beatyfikowany nie dlatego, że był świetnym politykiem, dyplomatą, czy duszpasterzem, ale dlatego, że był wyjątkowym człowiekiem, który chrześcijańskimi cnotami żył w stopniu heroicznym.

Wydarzenie odbyło się w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu. Spotkanie poprzedziło złożenie kwiatów przy grobie Prymasa w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela oraz modlitwa o owoce beatyfikacji z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń polonijnych oraz instytucji naukowych.

6 września 2021