Wyszyński oczami więźniów – otwarcie wystaw na UKSW

Wyszyński oczami więźniów – otwarcie wystaw na UKSW

O tym, jak kard. Stefan Wyszyński widziany jest oczami więźniów można przekonać się na wystawie ich prac w holu Auditorium Maximum UKSW. Natomiast w kampusie na Dewajtis oglądać można plakaty z myślami Prymasa.

W przededniu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego w Auditorium Maximum UKSW na ul. Wóycickiego została otwarta wystawa prac osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Na wystawie prezentowane są obrazy, rysunki, płaskorzeźby oraz rzeźby przedstawiające Prymasa Tysiąclecia. Na ekspozycji znalazły się też napisane przez więźniów listy, wiersze i opowiadania nawiązujące do osoby kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wystawę otworzył w piątek rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Rektor zwrócił uwagę, że wystawa w Auditorium Maximum UKSW pokazuje, że Uniwersytet otwiera się na różne przestrzenie i środowiska.

– Wystawa prac jest efektem konkursu skierowanego do osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, poprzez który otwieramy się na więziennictwo i więźniów – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski.

W uroczystości wział udział minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek prof. ucz. – Gratuluję wybitnych zdolności braciom, którzy przebywają gdzieś w odosobnieniu, tak, jak kard. Wyszyński przebywał w odosobnieniu podczas trzyletniego internowania – przypomniał minister.

Do konkursu przystąpili osadzeni z blisko 20 zakładów karnych i aresztów śledczych, którzy przesłali kilkadziesiąt prac.

– Celem naszego konkursu było przede wszystkim to, aby więźniowie poznali osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego, ale też to, aby myśl Prymasa inspirowała w procesie resocjalizacji. Mamy nadzieję, że za pośrednictwem pracy resocjalizacyjnej, jaką jest terapia przez sztukę, wielu osadzonych zmieni postawę – powiedziała pomysłodawczyni konkursu dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Konkurs zorganizowany został przez Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW przy współpracy ze Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat”. Koordynatorem konkursu jest mgr Michał Stańczuk. 

Również w piątek na kampusie przy ul. Dewajtis Rektor UKSW otworzył drugą wystawę poświęconą kard. Wyszyńskiemu. Tutaj oglądać można plakaty z najcenniejszymi sentencjami Prymasa Tysiąclecia zaczerpniętymi z jego homilii, przemówień i listów.

Obie wystawy zostały wzbogacone o eksponaty z Muzeum UKSW – kielichy mszalne oraz ornaty z okresu, kiedy kard. Wyszyński odwiedzał uczelnię i odprawiał tu Msze św.

Wystawy są częścią uniwersyteckich obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przygotowań do beatyfikacji Patrona uczelni.

 

10 września 2021