Prymas na trudne czasy

Prymas na trudne czasy

Troska kard. Stefana Wyszyńskiego o wolność religijną w Europie Środkowo-Wschodniej była tematem międzynarodowej konferencji naukowej na UKSW.

Konferencja, zorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW odbyła się w przededniu beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. Dyrektor UCBWR ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. ucz., podkreślił, że walka o wolność religijną była tak samo ważna w czasach kard. Stefana Wyszyńskiego, jak dziś jest ważna w wielu regionach świata. – Chrześcijanie są jedną z najbardziej prześladowanych grup na świecie. Często słyszymy od naszych prześladowanych braci: „Bądźcie naszym głosem, bo my głosu nie mamy”.

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski podczas otwarcia konferencji w auli Schumana powiedział: – Wolność religijna była dla Prymasa niezwykle ważna. Całe jego życie było walką o prawo do wolności wyznania i wiary w Boga.

Konferencja „Stefan Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie” zgromadziła przedstawicieli rządu, instytucji kościelnych oraz naukowych z Polski i zagranicy.

– Kardynał Stefan Wyszyński był wybitną postacią – podkreślił wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek. – Będąc uwięziony, dał piękny przykład zachowania wolności w sercu poprzez ścisły związek z Chrystusem. Jest dla nas wciąż autorytetem, który daje siłę i jasność postępowania.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski w swoim referacie „Kardynał Stefan Wyszyński patronem na trudne czasy” podkreślił, że błogosławiony Prymas mógłby być patronem biskupów, wolności religijnej oraz jedności narodowej. – Przy obecnym podziale społecznym kard. Wyszyński jest Polakom szczególnie potrzebny, aby mieli duchowe wsparcie w przywracaniu zachwianej jedności narodu w tych trudnych czasach – wyjaśnił Rektor UKSW.

W wydarzeniu uczestniczyli goście zza granicy m.in. ambasador Węgier w Polsce Orsolya Kovács, kard. Dominik Duka z Czech.

W czasie konferencji głos zabrało siedemnastu prelegentów z kraju i z zagranicy. Bp Antoni Pacyfik Dydycz mówił o prześladowaniu Kościoła na Litwie i Białorusi w czasach prymasa Wyszyńskiego. Pomoc, jaką prześladowanemu Kościołowi na Słowacji udzielał Kościół w Polsce pod przewodnictwem kard. Stefana Wyszyńskiego była tematem wystąpienia o. prof. dr. hab. Ladislava Csontos SJ z Uniwersytetu w Trnawie. O roli listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku w procesie pojednania obu narodów mówił ks. dr Thomas Stübinger z Uniwersytetu w Eichstadt w Niemczech. Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki z UKSW mówił o inwigilacji Prymasa przez służby bezpieczeństwa PRL.

Podczas konferencji odbyła się prezentacja najnowszych publikacji Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej „Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie” oraz „Działalność charytatywna jako przejaw wolności religijnej”. 

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent RP Andrzej Duda oraz kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW.

11 września 2021