Kardynał Wyszyński głosem Narodu. List rektora do społeczności UKSW

Kardynał Wyszyński głosem Narodu. List rektora do społeczności UKSW

– Nasz Patron był nie tylko pasterzem Kościoła w Polsce, ale także mężem stanu walczącym o godność osoby ludzkiej... Był orędownikiem i głosem Narodu – napisał rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Drodzy Członkowie Wspólnoty Akademickiej,
Drodzy Przyjaciele, 
Szanowni Państwo,

12 września 2021 roku nasz Patron Stefan Kardynał Wyszyński został wyniesiony do godności Ołtarzy i ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. To wielkie wydarzenie dla Kościoła i naszego Uniwersytetu na nowo połączyło nas w modlitewnej jedności, która jak ufam, owocować będzie jeszcze większym budowaniem naszej uczelni na fundamentach nauczania tego wielkiego Polaka. 

Dziękuję przedstawicielom UKSW, studentom i doktorantom za udział w beatyfikacji. Dziękuję jednocześnie tym, którzy za pomocą transmisji byli razem z nami w Świątyni Opatrzności Bożej. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich osób zaangażowanych w szerzenie dziedzictwa naszego Patrona poprzez organizację wystaw, konferencji i koncertów. Te nowoczesne metody popularyzacji wiedzy o Prymasie Tysiąclecia pozwalają nam dotrzeć z Jego orędziem do szerokiej rzeszy wiernych. Pamiętać należy, że nasz Patron był nie tylko pasterzem Kościoła w Polsce, ale także mężem stanu walczącym o godność osoby ludzkiej, o podstawowe prawa człowieka odnoszące się do wszystkich obywateli. Był orędownikiem i głosem Narodu.

Dziś, jako błogosławiony Patron Uniwersytetu przemawia do nas słowami testamentu skierowanego w 1981 roku do Senatu ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej: Wasza praca nie jest daremna. Jest stałym wrastaniem w teren opinii katolickiej w Polsce. Im ta praca będzie rzetelniejsza, im wyższy będzie poziom pracy profesorów, im większe wymagania postawicie młodzieży, tym bardziej pewność utrzymania się tej instytucji i jej rozwoju jest, moim zdaniem, niezachwiana

Zapraszam wszystkich członków społeczności UKSW do wielkiego dziękczynienia za wyniesienie przez Ojca Świętego Franciszka do chwały ołtarzy naszego Patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Okazją do tego świętowania będzie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022, która odbędzie się 11 października w Auli Schumana. Sesja Senatu poprzedzona zostanie Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, w trakcie której powierzymy nasz Uniwersytet wstawiennictwu błogosławionego Patrona. 

Na koniec pozwólcie, że przywołam słowa kard. Marcello Semeraro, wygłoszone podczas Mszy beatyfikacyjnej Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej: Polsko, Narodzie Maryjny, ziemio świętych i błogosławionych, w Tej Świątyni Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i Błogosławionej Elżbiety Róży Czackiej, prosimy dzisiaj Pana Boga, aby udzielił nam siły do bycia wiernymi świadkami Jego miłosiernej miłości w stosunku do każdego potrzebującego człowieka naszych czasów. Niech nowi Błogosławieni będą potężnymi orędownikami dla tego zasłużonego Narodu, niech będą światłem dla władz państwowych i samorządowych oraz niech wspomagają Kościół w Polsce w ciągłej wierności Ewangelii Chrystusa.

Święta Maryjo, Królowo Polski,
Błogosławiony Stefanie Wyszyński,
Błogosławiona Elżbieto Różo Czacka,
Módlcie się za nami!

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
Rektor UKSW

20 września 2021