Uniwersyteckie inicjatywy

Życie i nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego jest przedmiotem naukowych badań i analiz prowadzonych na naszym Uniwersytecie, czego efektem są liczne publikacje naukowe, prace dyplomowe, spotkania, konferencje i sympozja.

2 kwietnia 2001 roku odbył się na UKSW zjazd dyrektorów szkół noszących imię kardynała Stefana Wyszyńskiego.

8-15 października 2001 na UKSW zorganizowano Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną „Prymas Tysiąclecia i Jego Następca”. Wydarzenie przygotowano we współpracy z Okręgiem Warszawskim PZF i Warszawskim Ośrodkiem Kultury.

27 września 2001 na UKSW rozstrzygnięto dwa ogólnopolskie konkursy ze znajomości biografii i nauczania kard. Wyszyńskiego „Z Zuzeli na stolicę prymasów i na grani tysiącleci”. Łącznie do konkursu przystąpiło 30 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej z całej Polski.

25 marca 2009 na UKSW odbyło się spotkanie szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, połączone ze zwiedzaniem uczelni i modlitwą w intencji beatyfikacji Patrona